Untitled (Cowboy), 1997

Richard Prince

Production Year

1997

Den amerikanske kunstneren Richard Prince (f. 1955) hadde en ekstrajobb på midten av 1970-tallet som bestod i å klippe ut reportasjer for skribentene i Time-Life Inc. Etter at alle reportasjene var sendt opp til redaksjonen, satt Prince igjen med reklamene. Han ble fascinert av de glitrende luksusgjenstandene og de perfekte fotomodellene, og begynte å avfotografere reklamebildene. Slik skapte han nye bilder som ble en kommentar til det amerikanske samfunnets begjær etter status og overfladiske verdier. Prince sine cowboy-verk er laget med utgangspunkt i sigarettmerket Marlboro sine reklamer hvor de benytter amerikanske cowboyer for å gi sigarettmerket en identitet. Ved å avfotografere bildene, fjerne tekst og logoer og bare fokusere på det naturskjønne bildet fra den amerikanske villmarken, fremhever Prince mekanikken i det kommersielle salgsapparatet