Drinking, 2006

Richard Prince

Production Year

2006

Kunst handler ofte om å se. Kunstnere har gjennom historien fått oss til å se ting på nye måter gjennom å utfordre oss med nye visuelle virkemidler. Princes kunst handler ikke bare om det vi kan se, den handler også om det som er skrevet og det som blir sagt og fortalt. Vitsene som går igjen i flere av Princes malerier blir vanligvis fortalt muntlig. Når Prince bruker dem som råmateriale i bildene blir de en del av et visuelt uttrykk, og bidrar til en utvidelse av maleriet som form. Vitsen om mannen som drikker går igjen i flere av Princes bilder, og noen av oss har kanskje hørt den før. Prince lager aldri egne vitser, men låner eller stjeler materiale fra andre. Om du ser nøye på dette maleriet vil du kanskje også oppdage andre kjente elementer. Maleriet er et såkalt sjekk-bilde, og lerretet er dekket av sjekker. Sjekken er et litt fjernt betalingsmiddel for oss nordmenn, men i USA er denne betalingsformen fremdeles i bruk, og sjekker kan designes etter ønske omtrent som et visittkort. Richard Prince har brukt sjekker i sine kunstverk i lang tid. Ofte har han presentert dem sammen med signerte fotografier av samme person som har signert sjekken. I en slik sammenheng fungerer sjekken nærmest som en signatur, som et element som knytter oss nærmere vedkommende person. Slike verk kan tolkes som en kommentar til det sterke kjendisfokuset som vi opplever i vår tid. I maleriet fungerer sjekken som et tematisk utgangspunkt, som et element i en kollasj. Malingen er påført flekkvis og fragmentert, og bidrar til en dybdevirkning i bildet. Prince har ikke brukt sine egne sjekker, som vi kan se i andre bilder i utstillingen, men disse sjekkene er dekorert med bildet av rockelegenden Jimi Hendrix. Ved å innføre en annen avsender i sine verk problematiserer Prince spørsmålet om kunstneren eller forfatterens rolle. Hva er det originale kunstverket, og hvor kommer originaliteten eller skaperkraften fra?