Magasin

Utstillingsprogram 2021

Det er med glede vi kan lansere Astrup Fearnley Museets utstillingsprogram for hele 2021. Dette markerer også det første året der direktør og sjefkurator Solveig Øvstebø står for museets program.

I planleggingen av utstillingene, har jeg tatt med meg museets historie og institusjonelle ståsted. Astrup Fearnley Museet har i de senere årene hatt ett ben solid plassert i den amerikanske samtidskunstscenen og ett i den norske. Det har derfor vært et bevisst valg å invitere en amerikansk kunstner og en norsk kunstner til de to hovedutstillingene i år. Samtidig ønsker jeg å fremheve andre markante kunstnerskap fra den omfattende Astrup Fearnley Samlingen, og sommeren 2021 vil publikum få se en ny sammensetning av verk fra samlingen, i en utstilling som vil strekke seg over begge museumsbyggene, uttaler Øvstebø.


NICOLE EISENMAN – GIANT WITHOUT A BODY

Utstillingsperiode: 5. februar – 23. mai (- forlenget til 29. august)

Nicole Eisenman, Death and the Maiden, 2009. ©Nicole Eisenman

Astrup Fearnley Museet innleder utstillingsåret 2021 med en omfattende presentasjon av den amerikanske kunstneren Nicole Eisenman. Dette er hittil den største separatutstillingen av Eisenman i Europa og utstillingen gjør et dypdykk i kunstnerens praksis fra 2006 og frem til i dag, inkludert helt nye arbeider fra 2020.

Nicole Eisenman (f. 1965) har siden 1990-tallet etablert seg som en sentral skikkelse i amerikansk maleri med sine karakteristiske verk som beveger seg mellom abstraksjon og figurative miljøskildringer. Både i teknikk og motiv benytter hun seg av historiske referanser hvor hun lekent gjenoppliver elementer fra renessanse, barokk, sosialrealisme så vel som tysk ekspresjonisme og kobler disse til samtiden gjennom et skarpt og nåtidig uttrykk.

Arbeidene gir et fargerikt og feirende førsteinntrykk, men ved nærmere betraktning avdekkes flere lag av mening og intrikate fortellinger. Ofte er historiene basert på virkelige karakterer fra kunstnerens eget liv, men retter samtidig oppmerksomheten mot samfunnsrelaterte spørsmål og sosiopolitiske konflikter. Med stor grad av humor trekker hun inn temaer som identitet, seksualitet og politikk – satt sammen med elementer både fra populærkultur og motkultur. Nicole Eisenmans unike sensibilitet overfor samtidens kompleksitet og menneskers motsetningsfulle følelsesliv, resulterer i treffende observasjoner av det moderne livet.

Selv om Eisenman er mest kjent for sine malerier, har hennes kunstneriske praksis også omfattet helt særegne skulpturelle arbeider som har fått stor oppmerksomhet. I tillegg til et bredt utvalg av malerier, inkluderer utstillingen det ruvende verket Procession fra 2018 som består av ni enkeltstående skulpturer. De burleske figurene danner gjennom sin oppstilling og sammensetning en eklektisk parade av ulike uttrykk, materialbruk og kunstneriske virkemidler. Procession står som et av Eisenmans hovedverk og markerte et skifte i kunstnerskapet der det skulpturelle fikk mer plass. Eisenman sier selv at «I believed you could build better narrative with painting, but this work proved to me the same is possible through sculpture». Også her lurer humoren og satiren i bakgrunnen, godt illustrert ved figuren som innimellom slipper ut røyk fra baken – en «post-Trumpian gesture», ifølge Eisenman.

Nicole Eisenman bor og arbeider i Brooklyn, New York. Arbeidene hennes har blitt utstilt i både separat- og gruppeutstillinger ved institusjoner som Museum of Modern Art, San Francisco Museum of Modern Art, New Museum, Carnegie Museum of Art, Kunsthalle Zürich og Ludwig Museum i Köln. I 2019 ble arbeidene hennes vist både på Venezia-biennalen og Whitney-biennalen. I 2015 ble hun en del av MacArthur Fellows Program og i 2018 ble hun innlemmet i American Academy of Arts and Letters.


SOMMERUTSTILLING – VERK FRA ASTRUP FEARNLEY SAMLINGEN

Utstillingsperiode: 18. juni – 5. september ( – kansellert grunnet koronapandemien)

Bruce Neuman, Run from Fear, Fun from Rear, 1972. © Bruce Nauman / BONO

Astrup Fearnley Samlingen er Norges mest omfattende samling av internasjonal samtidskunst og inkluderer sentrale verk av kunstnere fra hele verden. Siden dens opprettelse på 1960-tallet har samlingen konsentrert seg om enkeltkunstnere og fulgt deres utvikling i dybden gjennom mange år og gjennom ulike faser.

Da Solveig Øvstebø tiltrådte som direktør og sjefkurator i mai 2020 var en av hennes prioriteringer å gjøre seg godt kjent med samlingen. Sommeren 2021 presenteres en utstilling som viser resultatet av en ny leders blikk på museets samling, og som vil presentere både kjente og mindre kjente verk. Utstillingen vil fokusere på å vise omfanget i de utvalgte kunstnerskapene og å presentere kunstneriske praksiser i bredden.


SISSEL TOLAAS RE________

Utstillingsperiode: 8. oktober – 30. desember

Sissel Tolaas, Smell Re_searchLab, Berlin. Photo: Alexandra Daisy Ginsberg

Høsten 2021 viser Astrup Fearnley Museet en separatutstilling av den norske kunstneren og forskeren Sissel Tolaas.

I løpet av en dag puster vi inn og ut omkring 24 000 ganger. I disse åndedragene ligger det informasjon vi ikke legger merke til – usynlige beskjeder til hjernen som umiddelbart trigger både følelser og hukommelse. For Sissel Tolaas er derfor lukt et viktig og ofte oversett verktøy for kommunikasjon.

Gjennom flere tiår har Tolaas utviklet en helt særegen kunstnerisk praksis som utfordrer ideen om kunstverket som fysisk form. Siden slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet har hun hatt en dyptgående interesse for å observere kjemiske prosesser og temaet endring. Tolaas’ verk og prosjekter har hverken en begynnelse eller slutt, de er alltid i fluks. Tidlig i karrieren hennes, dreide disse prosessene seg mest om formale eksperimenter og matematiske beregninger som utforsket hvordan ulike materialer påvirker og er avhengige av hverandre. Etter hvert beveget hun seg bort fra det fysiske og visuelle og over mot det sanselige og immaterielle. Allerede på 1990-tallet skapte hun verk som fokuserte på sensoriske situasjoner og reaksjoner ved å eksponere publikum for luftstrømmer og lukter fra ulike kilder. Med base i sitt studio og kjemilaboratorium i Berlin arbeider Tolaas med kompleksiteten i luktelementer og utforsker nettopp lukt som et medium for kunstnerisk uttrykk. Hennes undersøkelser spenner fra dyptgående forskning og analyse, til arkivering og syntetisk (re)produksjon av luktmolekyler og -strukturer. Tolaas har over flere år bygget opp ulike arkiver med «luktopptak», bestående av 10 000 luktmolekyler. Videre har hun etablert et unikt luktleksikon, Nasalo, som til nå inneholder 4200 ord og uttrykk. I 2004 grunnla hun SMELL RE_searchLab, et laboratorium som har samarbeidet med en rekke vitenskapelige institusjoner verden over.

Gjennom en kunstnerisk og forskningsbasert praksis som retter seg mot luktesansen fremfor synet og hørselen, aktiverer Tolaas en annen type bevissthet og tilstedeværelse hos sitt publikum. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet blir intet unntak. Den vil inkludere et stort spekter av arbeider fra Tolaas’ lange karriere, og vil vise et utvalg av hennes tidlige installasjoner og papirarbeider sammen med en omfattende presentasjon av hennes senere luktprosjekter. Utstillingen vil vise bredden av en kompleks, men likevel svært direkte og intuitiv kunstpraksis, der begrepene prosess, tid og endring går som røde tråder gjennom alle arbeidene.

Sissel Tolaas bor og arbeider i Berlin og hennes prosjekter er blitt vist internasjonalt på biennaler og ved museumsinstitusjoner som MoMA i New York, The National Gallery of Victoria i Australia, Dia Art Foundation i New York, California College of the Arts og Tate Modern i London. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet blir den hittil største presentasjonen av hennes kunstnerskap.