Opphavsrett bilder

Alle bilder av kunstverk er beskyttet av opphavsrett og gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.

Ønsker du å bruke bilder av kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Har du spørsmål kan du også kontakte oss på info@afmuseet.dev05.dekodes.no