Utstilling

Josh Kline – Antibodies

Astrup Fearnley Museet er stolt av å presentere den første store museumsutstillingen i Skandinavia med den amerikanske kunstneren Josh Kline. Kline har de siste årene markert seg med et tankevekkende kunstnerskap som fokuserer på de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket i det 21. århundre.

Utstillingen Antibodies tematiserer de prekære forholdene som preger både liv og arbeid i et aggressivt nyliberalistisk samfunn hvor kriser og usikkerhet ikke bare definerer vårt arbeid, men også våre kropper og hele den menneskelige eksistens. Klines installasjoner, skulpturer og videoer er arbeider av kritisk spekulativ fiksjon som tar for seg det radikale potensialet for samfunnsutviklingen i vår nære fremtid – de potensielle utopiske og dystopiske mulighetene for endringer i politikk, økonomi, teknologi og biologi. Klines fiksjonelle fremtidsvisjoner tar utgangspunkt i fenomener som allerede former dagens virkelighet, som økende sosial og økonomisk ulikhet, brutalitet og overvåking, og verdien og fremtiden for menneskelig arbeid i en tid med eskalerende automatisering.

Kline er en av de viktige unge kunstneriske stemmene som i kjølvannet av finanskrisen i 2008 har brukt sitt kunstnerskap til å problematisere den menneskelige tilstanden i en global senkapitalistisk virkelighet, karakterisert av rask teknologisk utvikling, sosio-økonomisk omveltning og en stadig akselererende global klimakatastrofe. Hans kunstnerskap er sterkt og visjonært og stiller avgjørende spørsmål om fremtiden i en verden på randen av enten ruin eller gjenfødelse.


Om kunstneren: 
Josh Kline (f. 1979 i Philadelphia, USA) er en filippinsk-amerikansk kunstner som bor og arbeider i New York. Hans kunst har vært utstilt internasjonalt i soloutstillinger på Modern Art Oxford i Oxford, England, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo i Torino, Italia, Portland Art Museum i Oregon, USA, Modern Art i London, England og 47 Canal i New York, USA. I 2019 var hans verk inkludert i Whitney-biennalen, New Order: Art and Technology in the Twenty-First Century på the Museum of Modern Art, New York og The Body Electric på Walker Art Center, Minneapolis. Klines verk er innkjøpt av blant andre Astrup Fearnley Museet, Julia Stoschek Collection, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo og viktige amerikanske museer som the Museum of Modern Art, The Whitney Museum og Solomon R. Guggenheim Museum i New York.

Kurator: Therese Möllenhoff