Magasin

Utstillinger våren og sommeren 2023

Velkommen til vårens og sommerens utstillingsprogram på Astrup Fearnley Museet!

Vi starter året med kunstnerduoen Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme og utstillingen An echo buried deep deep down but calling still som åpner 10. mars. Parallelt presenteres et eget performanceprogram i tilknytning til utstillingen.

I 2023 fyller Astrup Fearnley Museet 30 år. Dette feirer vi med sommerens omfattende Jubileumsutstilling som vil åpne 22. juni og fylle begge våre bygg med kjente, ukjente og nyinnkjøpte verk til Astrup Fearnley-samlingen.


Basel Abbas / Ruanne Abou-Rahme
An echo buried deep deep down but calling still
10. mars – 28. mai 2023
Installasjonsfoto, Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme, May amnesia never kiss us on the mouth, 23.04. – 26.06.2022. The Museum of Modern Art, New York. © 2022 The Museum of Modern Art, New York. Foto: Jonathan Muzikar.

An echo buried deep deep down but calling still av Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme sammenstiller sentrale verk produsert av de to kunstnerne siden de begynte å samarbeide i 2007. Utstillingen er den første museumspresentasjonen som gir en samlet oversikt over duoens kunstnerskap og gir anledning til å stifte bekjentskap med hele bredden av deres arbeider. Vi følger utviklingen av deres praksis gjennom de siste 15 årene på tvers av ulike medier som video, lyd, installasjon og performance. Deres felles kunstnerskap viser en vedvarende interesse for måten ulike samfunn håndterer konsekvensene av undertrykkende politiske systemer, inkludert statlig sanksjonert vold og kolonialisme, men også skaper potensiale innenfor denne konteksten.

May amnesia never kiss us on the mouth (2013-), et pågående prosjekt som vil bli presentert som en del av utstillingen på Astrup Fearnley Museet, bruker Abbas og Abou-Rahme funnet videomateriale fra nettet. I videoene ser man ulike samfunn i Palestina, Irak, Syria og Jemen som gjenvinner en følelse av verdighet gjennom sang og dans – følelsen av å være «et fellesskap for et øyeblikk» slik kunstnerne selv har uttrykt det. Verket kombinerer digitale spor fra alle disse dansende kroppene, med nye performancer skapt av kunstnerne i samarbeid med danseren Rima Baransi og elektronikamusikerne Haykal, Julmud og Makimakkuk.

Basel Abbas (født 1983, Kypros) og Ruanne Abou-Rahme (født 1983, USA) bor og arbeider i Ramallah, Palestina og New York, USA.


After Tomorrow – Astrup Fearnley Museet 30 år
22. juni – 1. oktober 2023
Installasjonsfoto, Børre Sæthre, My Private Sky. © Astrup Fearnley Museet, 2001. Foto: Tore H. Røyneland.

I 2023 fyller Astrup Fearnley Museet 30 år. Dette feirer vi med en omfattende jubileumsutstilling som vil fylle begge våre bygg med både kjente, ikoniske verk og nyinnkjøpte verk til Astrup Fearnley-samlingen.

Kunstverkene vi denne gangen velger å vise vil være fra forskjellige tidsperioder og representere de ulike fokusområdene samlingen har hatt, og som har vært med på å definere Astrup Fearnley-samlingen og museet. Utstillingen gir også anledning til å gå dypere inn i hva det vil si å utvikle og forvalte en samling, samt belyse spørsmål omkring hvilket oppdrag og rolle Astrup Fearnley-samlingen i dag har i det offentlige rom.

Astrup Fearnley-samlingen er en av Europas mest omfattende samlinger av internasjonal samtidskunst. Hans Rasmus Astrup begynte dette arbeidet allerede på 1960-tallet og ble med årene rangert som en av verdens mest aktive og innflytelsesrike samlere. Han utviklet samlingen med fokus på kunstnerne, fremfor epoker og stilretninger. Astrup Fearnley-samlingen dokumenterer derfor utviklingen og mangfoldigheten i flere sterke og sentrale kunstnerskap – både norske og internasjonale. Ved Astrups bortgang i 2021, ble samlingen donert til en ideell stiftelse hvis overordnede formål er å formidle denne til et bredt publikum.

Markeringen av museets 30-års jubileum er slik også en hommage til museets grunnlegger, Hans Rasmus Astrup, som med denne generøse gaven til offentligheten, gjorde sin samling tilgjengelig for oss alle.