Skoleklasser

Alle skoleklasser er hjertelig velkommen til omvisninger og inspirerende møter med samtidskunst i våre aktuelle utstillinger. Omvisningene er gratis og gjelder både grunnskole og videregående skole.

Våre dyktige formidlere tilpasser en dialogbasert omvisning til de ulike alderstrinnene med begreper og vinklinger de kan forstå og relatere seg til.

Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet og kunstneriske uttrykk. Møtet med samtidskunst vil kunne bidra til en høyere refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse.

Tidspunkt:
Tirsdag til fredag kl. 11:00, 12:00 og 13:00 i vår temporære utstilling
Tirsdag til fredag kl. 11:00, 12:00 og 13:00 i Astrup Fearnley-samlingen

Varighet: 45 minutter
(Dersom omvisning ønskes utenom de oppsatte tidspunktene koster dette kr 1050)


Last ned lærerveiledning til den aktuelle utstillingen:

Ønsker du å bestille omvisning?
Send e-post til omvisning@afmuseet.dev05.dekodes.no

Påmelding bør skje minst én uke i forveien. Det er også mulig å besøke museet uten omviser, men grupper som ønsker dette bes gi beskjed på samme e-postadresse minst én uke i forveien.
Avbestilling må skje senest én dag i forveien. Dersom avbestilling ikke mottas innen 24 timer før avtalt omvisning faktureres skolen med kr 1050.

Universiteter og høyskoler
Omvisninger til grupper fra universiteter og høyskoler koster kr 2100.
For kunstskoler koster en omvisning kr 1050.

Aktivitetsskolen
Alle aktivitetsskoler er hjertelig velkomne til museet. Vi legger opp til og inviterer til inspirerende møter med samtidskunsten der vi utforsker museets samling eller temporære utstillinger. Vi kan tilby en tilpasset omvisning  (45 min) eller en kreativ aktivitet basert på utforskning, lek og sansning  (1,5-2 timer). Tilbudene er gratis og tilbys i vinterferien, høstferien og inneklemte dager.
Påmelding til omvisning@afmuseet.dev05.dekodes.no eller ring 22 93 60 60.

Sommerskolen
Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole i Oslo og gjennomføres i løpet av skolens sommerferie. Elever som melder seg på kurset Fortell med Foto vil i løpet av kurset besøke museet. Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.
Påmelding skjer via Sommerskolen.


Ønsker du å motta informasjon om våre skoletilbud?

Send navn og e-postadresse til koordinator for barn og unge, Marianne Reve: m.reve@afmuseet.dev05.dekodes.noVi tar forbehold om at omvisninger kan være utilgjengelige i perioder da det foregår utstillingsskifte.