Untitled, 2005

Josh Smith

Production Year

2005

Josh Smith (f. 1976) bor og arbeider i New York. Han beskriver sitt eget navn som noe nærmest parodisk amerikansk, noe som får europeere til å smile når de uttaler det, et erkeamerikansk navn på samme måte som ‘Ola Hansen’ kan sies å være typisk norsk. Det er nettopp gjennom sine ”name paintings”, navnemaleriene, der bokstavene i navnet hans utgjør selve hovedmotivet i maleriene, at Cristopher Wools tidligere assistent har skapt sitt navn som kunstner. Gjengivelser av navnet Josh Smith, i forskjellige nivåer av abstraksjon, fra det lett lesbare til at man så vidt kan skimte en J og en S, gjerne i en dunkel palett og et ekspresjonistisk formspråk, er i følge kunstneren hans måte å kunne male uten å måtte tenke på motiv, og dermed å kunne konsentrere seg om det rent formale. Det at navnet hans er såpass vanlig, sammen med den nærmest endeløse repetisjonen (han produserer flere hundre bilder i året), sørger for at det på samme måte som teksten i Richard Prince sine ”Joke Paintings” blir et nærmest meningstomt motiv og et fint utgangspunkt for å konsentrere seg om det maleriske som sådan.