Two Men in a Shower, 1963

David Hockney

Production Year

1963

Maleriet Two Men in a Shower (1963) peker mot Hockneys kjente Hollywod-bilder, men dette bildet er malt mens han fremdeles bodde i London. Etter et kort besøk i Los Angeles i 1961 malte han en rekke bilder som viser en fascinasjon for det seksuelt frigjorte og materielt sorgløse livet han møtte der. Tydelig inspirert innredet Hockney en dusj på kjøkkenet i sin lille London-leilighet, for å kunne gjengi nakne mannskropper i naturlig utfoldelse. Maleriet er sterkt forenklet. Hockney har rendyrket uttrykksmidlene for å skape et stemningsrom rundt figurene. I denne perioden, og i de senere amerikanske bildene, fletter han sammen ulike billedrom og gir oss anledning til å vandre frem og tilbake i tid og rom. Vi har en klar bevissthet om at vi befinner oss i en formet verden, erindret eller drømt. Han boltrer seg med ornamenter som smeltes inn i bildets verden. Dusjforhenget er et godt eksempel, et innslag som for øvrig er et karakteristisk motiv hos Hockney. Forheng, portierer, gardiner eller scenetepper fascinerer ham: «they are always about to hide something, or about to reveal something». Dusjforhenget i Two Men in a Shower både skjuler og avslører på samme tid.