Lili (stay) put, 1996

Mona Hatoum

Production Year

1996

Tittelen spiller på ”Gullivers reiser” av Jonathan Swift fra 1726. Installasjonen er fra 1996, og tilhører en serie arbeider der Hatoum tar utgangspunkt i velkjente objekter, som for eksempel ulike møbler og husholdningsartikler. På ulike måter fjernes disse objektene fra sin vante kontekst, og dermed oppstår ny mening. Arbeidene fremstår ofte som truende, og gir betrakteren en følelse av forvirring og fremmedgjorthet. Denne dobbeltheten mellom det kjente og trygge, og det ukjente og farlige, er karakteristisk for mange av Hatoums arbeider.