Days Have Gone, 1963

Asger Jorn

Production Year

1963

Den danske kunstneren Asger Jorn (1914-1973) står i dag som en av de mest markante skikkelsene i den nordiske kunsthistorien. Hans deltakelse i de avantgardistiske strømningene som vokste frem i Europa etter andre verdenskrig, kanskje først og fremst gjennom grunnleggelsen av kunstnergruppen COBRA (navnet er et resultat av at de opprinnelige medlemmene kom fra COpenhagen, BRuxelles og Amsterdam), har uten tvil vært med på å påvirke utviklingen den abstrakte kunsten tok i årene etter krigen. Jorns kunstverk Days Have Gone (1963) tilhører kunstnerens sene produksjon, men illustrerer likevel en av de problemstillingene han arbeidet med gjennom store deler av sitt kunstnerskap – frigjøringen av det spontant maleriske i kunsten. Det er et abstrakt verk. Utrykket er ekspressivt med kraftige, maleriske penselstrøk. Malingen er lagt på i tykke lag, med sterke klare farger som blått, grønn, lilla, oransje og rødt, samt innslag av noen sorte flekker som trekker tankene mot den franske tachismen og Pollocks action paintings. Motivet er et slags menneskelignende vesen, plassert i nedre venstre hjørne, med store ville øyne, og en grotesk, nesten grimaseaktig, munn. Blikket er rettet opp mot det øvre høyre hjørne, hvor fargefelter med rødt, blått, oransje og hvitt danner et slags blikkfang. Stemningen i verket er ukontrollert, nesten brutal, og Days Have Gone er et godt eksempel på hva Asger Jorn og COBRA-kunstnerne ønsket å formidle med sin kunst. COBRA-gruppens program ble dannet som en motreaksjon på det grunnleggerne oppfattet som en steril estetikk i den modernistiske abstraksjonen. Opp mot en slik «livløs» kunst stilte COBRA en type dynamisk og spontan eksperimentell kunst, som bygde på en rekke variasjoner av såkalte «primitive» og «outsider» uttrykk. Blant annet hentet kunstnerne inspirasjon hos populærkulturen, folkekunst, norrøn mytologi og barnekunst. Gruppens mål var å fremme spontanitet og kreativitet i det kunstneriske uttrykket, for og på denne måten skape en ny radikal kunst. Asger Jorns mål i gruppen var å smelte sammen den danske ideen om «spontan abstraksjon» med en malerisk estetikk. Og i verket Days Have Gone ser vi denne problematikken utført i praksis. Et ekspressivt og dynamisk uttrykk, hvor den tekniske utførelsen virker spontan, nesten automatisk. Et portrett av et dyrisk menneskevesen, som på mange måter kan minne om de troll og uhyrer vi finner i eventyr og mytologi. Et kunstverk som ikke bare gjengir bevegelse, men selv er en levende bevegelse. I Asger Jorns verk finner vi en abstrakt nordisk ekspresjonisme, hvor kraftige farger og brede penselstrøk oppfordrer oss til å ta del i kunstnerens indre og hans oppfattelse av virkeligheten.