Magasin

Hans Rasmus Astrup 1939 – 2021

Det er med stor sorg vi har mottatt meddelelsen om Hans Rasmus Astrups bortgang. Han sovnet stille inn natt til 23. april, 82 år gammel.

Med sitt unike engasjement for samtidskunsten og filantropiske ønske om å dele denne begeistringen med flere, har Hans Rasmus Astrup satt tydelige spor både i det norske og internasjonale kunstfeltet.

Hans Rasmus Astrup (f. 1939) var utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo og i 1972 tok han, som fjerde generasjon, over ledelsen av familiens skipsmeglerfirma Fearnley & Egers Befragtningsforretning (senere Fearnleys A/S) som ble etablert i 1896.

Astrup kom fra en familie som hadde en lang tradisjon med å samle på kunst, og selv ervervet han sine første kunstverker mens han bodde i New York på 1960-tallet. Han rettet tidlig sin interesse mot den internasjonale samtidskunstens mest innovative kunstneriske stemmer og bygget etter hvert opp en betydelig samling. På slutten av 1980-tallet startet han planene med å opprette et museum med utgangspunkt i samlingen og den 9. oktober 1993 åpnet Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst dørene i Dronningens gate 4 i Kvadraturen. Hans Rasmus Astrup fortsatte å markerte seg med modige og visjonære innkjøp som Anselm Kiefers monumentale bokhylle i bly, The High Priestess/Zweistromland (1989) og Damien Hirsts kuer i formalin, Mother and Child (Divided) (1993). Begge verk som også fikk sentrale plasseringer da museet i 2012 flyttet inn et nytt bygg på Tjuvholmen, tegnet av arkitekten Renzo Piano. Dette ble en ny æra for museet der Astrup i enda større grad kunne gjøre både samlingen og utstillingsprogrammet mer tilgjengelig for publikum.

I 2013 opprettet han den ideelle Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, hvis eneste formål er å sørge for fremtidig drift av museet og utvikling av samlingen. Han donerte i det følgende all sin kapital og sine eiendeler til denne stiftelsen.

Gjennom sin virksomhet som kunstsamler har Hans Rasmus Astrup hatt en dyptgående betydning, ikke bare for de mange enkeltkunstnerne han trofast har fulgt gjennom deres karriere, men også for det norske kunstfeltet generelt. Mer enn å huse en privat samling, skapte han med Astrup Fearnley Museet en institusjon som spilte en sentral rolle i utviklingen, interessen og kunnskapen om samtidskunst i Norge. I tillegg til å presentere norske kunstnerskap i stor skala, var det her det norske publikummet først fikk mulighet til å oppleve ambisiøse og relevante kunstprosjekter fra den internasjonale kunstscenen. I 1998 ble Hans Rasmus Astrup tildelt St. Olavs Orden nettopp for sitt bidrag til norsk kunstliv.

Hans Rasmus Astrup var modig, visjonær og hadde et skarpt øye. Men han var også en varm og generøs person med mye humor. Astrup var stolt av samlingen, men selv holdt han seg gjerne i bakgrunnen og ute av offentlighetens lys. I forgrunnen satte han alltid kunsten og kunstnerne. Hans forhold til kunst var preget av engasjement, nysgjerrighet og lidenskap. Gjennom kunsten fant han inspirasjon og mening. Han har uttalt at «det er viktig at kunsten ikke blir lukket inne, den må vises og oppleves. Vi må lære av den.»

Hans Rasmus vil bli dypt savnet. Vi bevarer alle gode minner og hans livsverk vil leve videre gjennom Astrup Fearnley Museet – til glede for alle.

Direktør Solveig Øvstebø
– På vegne av Astrup Fearnley Museet og alle de ansatte