Untitled (Sick Egg Child), 1996

Martin Kippenberger

Production Year

1996

Untitled (Sick Egg Child), 1996* er ett av mange malerier hvor Kippenberger benytter seg av egget som motiv. Andy Warhol gjorde bananen til sitt varemerke, mens Kippenberger så sin utfordring i å skape fargerik og interessant kunst med utgangspunkt i et kjedelig egg. Hans fasinasjon for egget var mangfoldig, og særlig i 1996 opptrer egget som en slags protagonist i maleriene hans. Det syke barn har vært et tilbakevendende motiv i billedkunsten, i norsk sammenheng først og mest kjent hos Edvard Munch og Christian Krogh på slutten 1800-tallet. Untitled (Sick Egg Child) ble malt av Kippenberger året før han døde og er et portrett av det som omtales som hans selvreflekterende alter ego, egget, i sykeseng. Kippenberger var på denne tiden preget av sviktende helse, og dersom man leser dette verket med kunstnerens skjebne i tankene, er de amputerte lemmene med på å forsterke denne bevisstheten. Det samme med den rutete bakgrunnen som stedvis ser ut til å oppheve skillet mellom figur-grunn, og dermed sette “eggbarnet” i en posisjon hvor det er i ferd med å utviskes…