“Untitled” (Ischia), 1993

Felix Gonzalez-Torres

Production Year

1993

Felix Gonzalez-Torres lagde flere kunstverk hvor han benyttet lyspærer. Det aller første lyspære-verket var Untitled (March 5th) #2, 1991. Det består av to enkle lyspærer som henger ved siden av hverandre. Kunstneren uttalte at verket symboliserer frykten for å miste partneren Ross, som var dødssyk av AIDS på dette tidspunktet. Det uunngåelige måtte skje, en dag ville den ene lyspæren slutte å virke, og den andre ville henge uvirksom tilbake. Senere lagde Gonzalez-Torres flere lyspære-verk, ofte i form av rader med pærer, hengende fra taket eller langs veggen. Disse verkene er refleksjoner over mennesker og steder, som her, hvor tittelen antyder en forbindelse til den italienske byen Ischia. Radene med lyspærer består alltid av 42 pærer spredd ut over 45 fots ledning. Den eneste forskjellen er hvordan lyspærene henges opp, og det er opp til den enkelte kurator. Dette er ikke et minimalistisk kunstverk som må stilles ut etter nøyaktige angivelser. Kunstneren oppfordrer den som henger det opp til å leke med kunstverket! På den måten blir det hele tiden aktualisert på nytt, og aldri tatt for gitt. Det er ikke alltid så lett å oppdage disse lyspærearbeidene og anerkjenne dem som kunstverk. Denne tilnærmede usynligheten kjennetenger ofte Gonzalez-Torres’ arbeider. Kunstneren antar på en måte spionens rolle, en som er nesten usynlig, men likevel tilstede med et viktig oppdrag.