The Killer-Critic Assassinated by His Widower, Even, 1997

R. B. Kitaj

Production Year

1997

Maleriet The Killer Critic, Assassinated by His Widower, Even (1997) står på mange måter i en særstilling i Kitajs kunstnerskap. Bildet er malt som en reaksjon på mottakelsen av hans store retrospektive utstilling i Tate i 1994. Maleren opplevde en uventet og massiv kritikk av utstillingen og bare noen uker etterpå døde hans kone, kunstneren Sandra Fischer, brått og uventet av blodpropp bare 47 år gammel. Kitaj var overbevist om at kritikernes harde behandling av utstillingen hadde en direkte innvirkning på hennes død. Sorgen og frustrasjonen males her ut i kraftfulle strøk og sterke farger. Det eksplosive motivet henviser både til Manets berømte ´Henrettelsen av Maximillian´ fra 1868 og Picassos kubistiske portretter. Både motivet og tittelen kan tolkes som en trussel mot kunstkritikerne. Ordstillingen i tittelen referer til Marcel Duchamps The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even (1915-23). Maleriet er således et godt eksempel på Kitajs sammensatte bruk av kunsthistoriske referanser. Nederst i maleriets venstre hjørne ser vi at Kitaj har integrert ulike bokomslag. Boktitlene henviser til mord, straff og antisemittisme og bidrar til å utdype og nyansere kunstnerens intensjoner med bildet.