Plank Piece I-II, 1973

Charles Ray

Production Year

1973

Charles Ray er først og fremst skulptør. Men helt fra starten ble den fysiske deltakelsen i det skulpturelle arbeidet viktig for ham. Han brukte mye tid på å flytte rundt på tunge elementer, og dermed ble det naturlig for ham å inkludere sin egen kropp i arbeidene. Disse fotografiene var opprinnelig en skulptur som Ray selv utførte sammen med en planke. Handlingen kan minne om en performance, men for Ray er det viktig å understreke at verket oppstod som følge av hans utfordringer med det skulpturelle mediet. Vi kaller dem derfor ofte ”performative skulpturer”, et begrep som er ment å understreke hvordan den fysiske handlingen smelter sammen med undersøkelser av hva en skulptur er for noe. Bildene av mannen som henger opp ned med beina rundt en planke åpner for et vell av assosiasjoner. Mange opplever motivet som humoristisk, og det gir klare surrealistiske assosiasjoner. Samtidig kan den ubehagelige øvelsen minne om kristne lidelseshistorier og vi kan trekke paralleller til apostelen Peter som ble korsfestet opp/ned. Det surrealistiske aspektet er likevel det mest fremtredende, her som i så mange av Rays arbeider. Med sin utfordrende, men samtidig enkle øvelse problematiserer Charles Ray her tema som vekt og balanse, øvelser som stod sentralt hos modernistene. Men ved å plassere sin egen kropp inn i verket kan man også forstå det som en kritikk av minimalismen, og en kommentar til ønsket om en kroppslig tilstedeværelse og en mer interaktiv kunst som feide over kunstverdenen fra slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet.