Homeopatic Painting No 11, 1996

Fabrice Hyber

Production Year

1996

Made in Jerusalem in November 1996, this Homeopathic Painting is a response to the question of geopolitical and religious conflicts. Starting with a reflection on the assimilation of (cultural) shocks, Hybert proposes the use of a sponge on part of the coveted territory. – Det store maleriet Homeopathic Painting No. 11 brer seg ut over veggen og sprenger det tradisjonelle maleriformatet. Bildet er del av en større serie med homeopatiske malerier som Hybert begynte på i 1986, og som var hans første formalisering av en undersøkelse av formenes opprinnelse. De homeopatiske maleriene er sammensatte arbeider hvor skrift, tegninger og fotografier er kombinert for å fortelle en historie. Vi finner bilder av kunstneren selv som er presset inn mellom to oppblåsbare globuser, han har tegnet dyr og fotografert seg selv sammen med dyr. Hyberts interesser og undersøkelser spenner over et vidt felt og omfatter alt fra kjemiske reaksjonsformular og cellebiologi, til økologi, vær og geologiske formasjoner. Han lar tankeprosessene løpe fritt og lar seg styre av tilfeldige assosiasjoner. Maleriet inngår i en serie med arbeider som alle referer til homeopatiens grunnprinsipp. Dette prinsippet, også kalt likhetsloven, baserer seg på ideen om at et stoff som kan fremkalle visse sykdomssymptomer på friske mennesker også kan starte en prosess som kurerer de samme symptomene, forutsatt at det gis i riktig dosering. Hybert tenker seg at hans malerier skal fungere på samme måte. Homeopathic Painting No. 11 ble laget mens kunstneren oppholdt seg i Jerusalem i 1996 og er ment å fungere som en slags motgift mot den religiøse konflikten i Midtøsten.