Gilles Aillaud regarde la réalité par un trou à côté d’un collégue indifférent, 1973

Eduardo Arroyo

Production Year

1973

Gilles Aillaud Looking at Reality through a Hole Next to an Indifferent Colleague (1973) er også basert på et fotografi. I dette tilfellet er det Henri Cartier-Bressons bilde The Spectator-Voyeurs – Brussels (1932). Cartier-Bressons svart-hvitt fotografi viser to menn som står ved et stoffgjerde med ryggen til oss. Mennene er avbildet mens de prøver, gjennom hull i et gjerdet, å få med seg et idrettsarrangement på andre siden. Arroyos maleri er ikke en trofast kopi av fotografiet. Han bruker fotografiet som råmateriale for å fortelle sin egen historie. Motivet kan tolkes som en metafor for striden mellom det figurative og det abstrakte maleriet. Arroyo deltok på den tiden aktivt i striden som forkjemper for figurativt maleri. Selve det beige stoffgjerdet, som utgjør nesten hele bildets bakgrunn, kan tolkes som et tomt lerret, billedkunstneres essensielle arbeidsmateriale. Mennene foran det kan i så tilfelle representere kunstnerne som står på hver sin side i denne konflikten. Én av figurene, mannen som står i bakgrunnen, personifiserer Arroyos gode venn og samarbeidspartner, den franske kunstneren Gilles Aillaud. Aillaud, selv representant for figurasjonen, kledd i en hvit lang frakk (malerkjortel?) står nær gjerdet og ser ut til å se gjennom et antatt hull i det. Ifølge den ironiske tittelen ser Aillaud på virkeligheten. Aillauds sidemann, av Arroyo sarkastisk omtalt som ”en likegyldig kollega”, kan antas å representere abstraksjonsforsvarerne. Han er kledd i en elegant brun jakke og grå hatt. Mannens ansikt er fjernet og tomrommet etter det er fylt med små uregelmessige fargeklatter i forskjellige farger. Kontrasten mellom den realistisk fremstilte kroppen og den abstrakte delen er uventet. Betrakteren er stilt foran en scene der to billedkunstnere inntar sin plass foran et lerret. Arroyo antyder hvem han anser som den virkelige kunstneren. Vi betraktere kan enten velge én side, eller bare nyte Arroyos satiriske fortelling oversatt til metaforisk billedspråk.