Cleaning Teeth, Early Evening (10 pm) W11, 1962

David Hockney

Production Year

1962

Den røffe stilen og overdrivelsene i maleriet Cleaning Teeth, Early Evening (10 PM) WII (1962) kan minne om vitsetegninger eller skriblerier fra toalettvegger. Bildet er et sentralt verk fra Hockneys tidlige fase. Selve situasjonen, to menn i en 69-stilling med tannkremtuber som “stand-in” for falloser, og tittelen “Cleaning Teeth, Early Evening”, antyder noe både pikant og spøkefullt. Det tidlige 1960-tallet var preget både av en seksuell frigjøring og en frigjøring av kunsten som åpnet seg for visuelle uttrykk fra “lav-kulturen”. Men det lette, humoristiske inntrykket forsvinner om man ser litt nærmere etter. Her er tydelige antydninger til dystrere undertoner. Små elementer som de aggressive munnene og lenkene rundt den spinkle skikkelsen antyder noe om råskapen i maktspillet som foregår mellom de to figurene.