Blikkåpner Oslo

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet, med satsning på kunstformidling av og for ungdom.

Hvert år engasjeres et nytt kull med 15 Blikkåpnere. Ungdommene er mellom 16 og 19 år og får ett års betalt deltidsjobb på ca. fire timer per uke, fordelt mellom de tre institusjonene. Ungdommene representerer Oslos 15 ulike bydeler og samarbeider om å nå ut til andre unge gjennom å lage arrangementer og innhold. De bruker sine egne erfaringer og interesser som utgangspunkt for å formidle kunst.

Programmet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og er en del av et større samarbeid mellom flere kunstinstitusjoner på Østlandet. Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Følg @blikkapneroslo på Instagram for å få et ungt perspektiv på kunst og kunstinstitusjonene!