Arrangement

Halvor Rønning: Avskjæring | For medlemmer

medlemmer

Velkommen til workshop med kunstner Halvor Rønning, med utgangspunkt i den aktuelle utstillingen med Rachel Harrison.

Avskjæring med Halvor Rønning handler om kollasj som metode. Kollasj er enkelt sagt klipping og liming, men kan også handle om elementer som er løsrevet, eller avskåret, fra sin opprinnelige kontekst. Når vi flytter et utklipp etterlater vi en mangel og lager en avstand mellom det vi flytter og sammenhengen det kommer fra. Forflytningen er en avskjæring. Ved at noe tas ut fra en sammenheng og settes inn i en annen, endres premissene for hvordan noe leses og tolkes.

I workshopen forsøker vi finne eksempler på avskjæring både i utstillingen til Rachel Harrison og i egne komposisjoner. Vi tar bilde av det vi ser og gjør underveis, og trenger ikke bestemme oss for om det vi lager er et ferdig resultat eller ikke. I denne workshopen er vi mest opptatt av å undersøke en metode, en måte å jobbe på, eller hvordan tenke i en kunstnerisk prosess.

Workshopen er gratis for museets medlemmer, men krever påmelding. Begrenset antall plasser.

Ønsker du å delta? Bli medlem og få gratis adgang til alle utstillinger, workshops, arrangementer og omvisninger, invitasjon til åpningene, rabatter i museumsbutikken og mye mer! 

Halvor Rønning (f. 1984 i Bergen) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Akademie der Bildenden Künste Wien. Rønning arbeider med maleri, tegning og kollasj. De seneste årene har han stilt ut ved Hordaland Kunstsenter (Bergen), Saksumdal Tempel (Saksumdal), Lucas Hirsch (Düsseldorf) og Felix Gaudlitz (Wien). Høsten 2022 utførte han også et stedsspesifikt verk i Bjørgvin fengsel på oppdrag fra KORO.

Utstillinger

Rachel Harrison: Sitting in a Room

Den amerikanske kunstneren Rachel Harrison arbeider innenfor et bredt spekter av kunstneriske uttrykk – både skulptur, tegning, fotografi og installasjon. Utstillingen Sitting in a Room er den største presentasjonen av hennes kunstnerskap i Skandinavia til nå og viser en kombinasjon av tidligere og nyproduserte verk.