Synnøve Anker Aurdal

Sommeren 2022 presenterer vi en omfattende utstilling med Synnøve Anker Aurdal.

  Synnøve Anker Aurdal (1908 – 2000) er en av Norges fremste tekstilkunstnere og hennes dype kunnskap både om norsk vevtradisjon og samtidens billedkunst gjorde henne til en pioner på sitt område. Gjennom kunstnerskapet beveget hun seg fra tradisjonelt håndverk og brukskunst over i billedkunstens felt, der hun ble en sentral aktør og bidro sterkt til anerkjennelsen av tekstil som kunstnerisk uttrykksform. Anker Aurdal arbeidet i et modernistisk formspråk og introduserte det non-figurative som et sentralt element i sine verk. Synnøve Anker Aurdal var utdannet ved søstrene Karen og Ragnhild Prestgards vevskole i Lillehammer og fra Statens Kvindelige Industriskole i Oslo 1932–34. I 1941 debuterte hun med en utstilling på Kunstnerforbundet. Anker Aurdal utførte flere offentlig bestillingssverk, som Høyseteteppet (1958-61) i Håkonshallen i Bergen (med Ludvig Eikaas og Sigrun Berg), og Norges gave til Island i anledning 1100-årsjubileet i 1974. I 1982 var hun Norges representant ved Veneziabiennalen. I Astrup Fearnley Samlingen finnes flere av Anker Aurdals sentrale verk, som vi nå ser frem til å vise for publikum.   Illustrasjonsbilde: Synnøve Anker Aurdal, Mennesker møtes, 1974. © Synnøve Anker Aurdal/BONO 2021