Sissel Tolaas RE________

Gjennom flere tiår har Tolaas utviklet en helt særegen kunstnerisk praksis som utfordrer ideen om kunstverket som fysisk form. Siden slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet har hun hatt en dyptgående interesse for å observere kjemiske prosesser og temaet endring. Tolaas’ verk og prosjekter har hverken en begynnelse eller slutt, de er alltid i fluks. Tidlig i karrieren hennes, dreide disse prosessene seg mest om formale eksperimenter og matematiske beregninger som utforsket hvordan ulike materialer påvirker og er avhengige av hverandre. Etter hvert beveget hun seg bort fra det fysiske og visuelle og over mot det sanselige og immaterielle. Allerede på 1990-tallet skapte hun verk som fokuserte på sensoriske situasjoner og reaksjoner ved å eksponere publikum for luftstrømmer og lukter fra ulike kilder. Med base i sitt studio og kjemilaboratorium i Berlin arbeider Tolaas med kompleksiteten i luktelementer og utforsker nettopp lukt som et medium for kunstnerisk uttrykk. Hennes undersøkelser spenner fra dyptgående forskning og analyse, til arkivering og syntetisk (re)produksjon av luktmolekyler og -strukturer. Tolaas har over flere år bygget opp ulike arkiver med «luktopptak», bestående av 10 000 luktmolekyler. Videre har hun etablert et unikt luktleksikon, Nasalo, som til nå inneholder 4200 ord og uttrykk. I 2004 grunnla hun SMELL RE_searchLab Berlin (med støtte fra  IFF Inc. ), et laboratorium som har samarbeidet med en rekke vitenskapelige institusjoner verden over. Gjennom en kunstnerisk og forskningsbasert praksis som retter seg mot luktesansen fremfor synet og hørselen, aktiverer Tolaas en annen type bevissthet og tilstedeværelse hos sitt publikum. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet er intet unntak. I tillegg til nye arbeider produsert spesielt for denne utstillingen, vises også flere eldre verk som er tilpasset og redefinert til dette prosjektet. Utstillingen viser bredden av en kompleks, men likevel svært direkte og intuitiv kunstpraksis, der begrepene prosess, tid og endring går som røde tråder gjennom alle arbeidene. I utstillingen presenteres ulike «situasjoner», eller rom. Disse kan oppleves ganske konkret, selv om man kan ane at det bak arbeidene ligger kritiske analyser og kommentarer til viktige samfunnsspørsmål som matindustri, klimaendringer og mangfold. Situasjonene er samtidig laget slik at de kan åpne rom i oss selv. Lukt er erindringens mest effektive virkemiddel og ulike lukter kan derfor fremkalle minner som på et blunk forårsaker kraftige reaksjoner. Situasjonene i utstillingen formidles ikke gjennom klassiske verktekster, verkene er i stedet utstyrt med egne koder. Tolaas’ ønske er at hver enkelt skal oppleve utstillingen intuitivt, med seg selv som redskap, og vil helst unngå for mye forhåndsinformasjon om ideene bak eller fastsatte tolkningsmønstre. Publikum kan velge å ta denne oppfordringen og la seg styre av sin egen luktesans gjennom utstillingen, men det er også mulig å starte med den siste salen i utstillingen. Her er alle verkenes koder samlet, og verktitler og annen informasjon presenteres. Tolaas har dessuten jobbet tett med museumsvertene som er tilgjengelige for samtaler med besøkende. Som ofte i Tolaas’ prosjekter, har ikke denne utstillingen en begynnelse eller en slutt, men kan oppleves organisk, lekende og sirkulært. Sissel Tolaas bor og arbeider i Berlin og hennes prosjekter er blitt vist internasjonalt på biennaler og ved museumsinstitusjoner som MoMA i New York, The National Gallery of Victoria i Australia, Dia Art Foundation i New York, California College of the Arts og Tate Modern i London. Utstillingen på Astrup Fearnley Museet er den hittil største presentasjonen av Sissel Tolaas’ kunstnerskap. I 2022 reiser utstillingen videre til USA hvor den åpner på ICA Philadelphia 19. august. ________ Inngangsbillett (Liquid_Money_1): I stedet for en ordinær billett får publikum utdelt en ampulle som inneholder en kjemisk gjenskapelse av lukten av penger. Med den kan man komme tilbake til utstillingen så mange ganger man måtte ønske. Badstue (Liquid_Money_2): Liquid Money_2 kan oppleves i badstuflåten Skarven som ligger fortøyd til kaikanten rett utenfor museet. Ampullen gir gratis inngang i badstuen tirsdag til søndag kl. 13:00 – 16:00. Her kan man dampe seg i lukten av penger for så å hoppe i sjøen og vaske av seg lukten igjen. https://afmuseet.dev05.dekodes.no/nettbutikk/magazine/liquid-money_2/ Utstillingsdesign: Formafantasma Grafisk design: Studio Joost Grootens