Anselm Kiefer – Bøker og tresnitt

Det var bøkenes materialitet og estetikk som dannet grunnlaget for Kiefers første kunstverk og gjennom daglige journalnotater har han reflektert rundt eget arbeid og fordypet seg i litteratur som står hans egen tenkning nær. Utstillingen Anselm Kiefer – Bøker og tresnitt forsøker å vise – gjennom et beskjedent utvalg, med tanke på kunstnerskapets omfang – de mange forbindelsene som finnes mellom Kiefers arbeid og poesi, myter, sumeriske og bibelske fortellinger, historie, filosofi, kabbala og alkymi.

Mens Kiefers første bøker fungerte som rom der han kunne prøve ut ideer, assosiasjoner og tanker, begynte han etterhvert å utnytte boksidene til å utforske hvordan han kunne etablere narrativer og utnytte mediets forbindelse til tidens gang. Tematikken som ble utviklet i disse bøkene ble tatt videre i større formater i andre deler av kunstnerskapet, spesielt tresnittene. Denne grafiske teknikken, som han begynte med samtidig som bøkene, har gitt ham et helt annet type rom til å utvikle narrativer enn det lerretet kan tilby.

«Passende nok har bøkene, som har en unik stilling i Kiefers produksjon, en fremskutt posisjon i utstillingene hans, sidestilt med maleriene og skulpturene. For disse bøkene utgjør både akkompagnement, forarbeid og ettertanker til de andre verkene i kunstnerskapet.»
Rainer Michael Mason, Anselm Kiefer – bøker, inkubatorer og ekkokammere. Fra utstillingskatalogen.

Denne utstillingen, som er et resultat av et samarbeid mellom Jan Michalski Foundation for Writing and Literature i Montricher i Sveits og Astrup Fearnley Museet, viser en rekke bøker fra 1969 til 2017 og et utvalg tresnitt, sammen med malerier og skulpturer. De nyeste bøkene og tresnittene vises her for første gang.

Kuratorer: Natalia Granero og Gunnar B. Kvaran

Utstillingen ble vist på Jan Michalski Fondation fra 7. februar til 7. april 2019

Installasjonsbilder