Arrangement

Familieverksted

Velkommen til familieverksted!

Pikselmosaikk
I april vil vi la oss inspirere av den amerikanske kunstneren Laura Owens. Owens bruker ofte piksler i maleriene sine og på verkestedet lager vi våre egne pikselmosaikker. Hvordan vil du lage et bilde med bare firkanter? Bli med på søndag og prøv selv!

Om familieverkstedet:
Verkstedene er drop-in og består av oppgaver som små og store kan gjøre sammen. Temaet for verkstedene endres hver måned, der vi henter inspirasjon fra verk eller tematikker i de aktuelle utstillingene.

Verkstedet er gratis for alle, men voksne over 18 år betaler inngangsbillett til museet. Åpningstiden er 11:30 – 16:30, men vi holder en liten pause mellom 13:30 og 14:00.

Utstillinger

INFORMATION (Today)

Krypterte nettverk, digitale valutaer, kunstig intelligens, datainnhøsting, partiske algoritmer, roboter med egen bevissthet – alt dette er produkter av 2000-tallets databaserte kapitalisme. Livet i dag formes i stor grad av utbredelsen av informasjon, og av diffus og uhåndgripelig spredning og prosessering av data. Kunstnerne i gruppeutstillingen  INFORMATION (Today) forsøker å nøste opp i dette fenomenet.